Kymco Polska ? skutery, quady i maxiskutery

Świętuj Z KYMCO

Weź udział w Świątecznej promocji „Świętuj z KYMCO” i otrzymaj kask oraz oryginalną bawełnianą koszulkę KYMCO.

 

Regulamin Akcji Promocyjnej „Świętuj z KYMCO” organizowanej przez MOTOR-LAND SP.J.

1. Postanowienia ogólne
1.1. Organizatorem promocji jest MOTOR-LAND A.T. Kuzior, Z. Hebda Sp.j. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wał Miedzeszyński 262, 04-792 Warszawa, zwany dalej Organizatorem.
1.2. Zasady promocji zawarte są w niniejszym regulaminie.
1.3. W promocji mogą brać udział tylko klienci detaliczni zwani dalej Uczestnikami.
1.4. Przez przystąpienie do promocji Uczestnicy akceptują zasady zawarte w regulaminie.
1.5. Promocja trwa od 16.12.2016 do 31.01.2017 włącznie lub do wyczerpania zapasów akcesoriów do pojazdów, o których mowa w pkt. 2.1.

2. Nagrody i zasady ich przyznawania
2.1. W promocji „Świętuj z KYMCO” przewidziany jest następujący komplet nagród ufundowanych przez Organizatora:
- kask
- koszulka
2.1.1 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji kompletu nagród (kasku i koszulki) na inny kask lub koszulkę o podobnej specyfikacji.
2.2 Warunkami odbioru kompletu nagród są:
2.2.1 Zakup fabrycznie nowego pojazdu Kymco: Pulsar S 125 w autoryzowanym Salonie Sprzedaży Kymco (spis Salonów dostępny jest na stronie internetowej www.kymco.pl w zakładce Dealerzy) w okresie trwania promocji.
2.2.2 Zarejestrowanie zakupionego jednośladu w okresie trwania promocji.
2.2.3 Przesłanie/przekazanie do Organizatora promocji kompletnego zgłoszenia, tj.: kopii dokumentu zakupu oraz kopii dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu.
2.3 Akceptowalne formy zgłoszenia:
- pocztą lub firmą kurierską na adres organizatora (MOTOR-LAND, ul. Wał Miedzeszyński 262, 04-792 Warszawa) - z dopiskiem „Świętuj z KYMCO”
- drogą elektroniczną na adres e-mail: info@motor-land.com.pl
- osobiście w siedzibie Organizatora
2.4. Kompletne zgłoszenie należy przesłać (dostarczyć) na adres Organizatora najpóźniej do dn. 15.02.2017.
2.5. Uczestnicy promocji nie mogą domagać się wypłaty równowartości kompletu nagród w gotówce jak również zamiany na jakiekolwiek inne towary lub usługi.
2.6. Do jednego zakupionego pojazdu (faktury) otrzymać można tyko jeden komplet nagród.

3. Inne postanowienia
3.1.Organizator przetwarza dane uczestników w celu wykonania czynności wynikających z regulaminu konkursu. Uczestnicy podają dane na zasadzie dobrowolności, przy czym podanie danych jest warunkiem odbioru kompletu nagród.
3.2. Uczestnicy konkursu biorąc w nim udział, wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby promocji.
3.3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zmianami) jest Organizator.
3.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niemożliwości przekazania kompletu nagród Uczestnikowi z powodu zakupu pojazdu używanego bądź pochodzącego z poza polskiej sieci dealerskiej.
3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i treści regulaminu w trakcie trwania konkursu.


2016-12-16 14:41:00